Voor een veilige digitale overheid

Vanaf 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines voor Rijk, Gemeenten, Waterschappen en Provincies. Van BIG, BIR, IBI en BIWA naar BIO. Hiermee ontstaat één basisniveau voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid. Eén gezamenlijke taal voor alle overheidsorganisaties. Helder, eenduidig en veilig. 

Implementatie van de BIO

Vanaf 1 januari 2019 zijn alle overheidslagen gestart met de implementatie van de BIO. Daarnaast is een interbestuurlijk ondersteuningsprogramma opgezet waarin alle overheidslagen betrokken zijn. Dit programma is bedoeld als stimulans voor een overheidsbrede implementatie van de BIO.

Overheidsbrede Cyberoefening

Op maandag 28 oktober 2019 vindt de overheidsbrede cyberoefening “wat zou jij doen?” plaats. Deze cyberoefening richt zich op het delen van overheidsbrede kennis- en praktijkervaringen, maar vooral op het oefenen en het ervaren van een cyberincident.

Deelnemers krijgen handvatten aangeboden en weten na afloop beter hoe zij moeten handelen tijdens een crisissituatie. Ook de BIO komt aan bod tijdens de break-out sessies in een Interactieve presentatie: Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Agenda workshops

Wij organiseren diverse workshops om managers en professionals op het gebied van informatiebeveiliging optimaal te ondersteunen bij de transitie naar de BIO. In de agenda vindt u een overzicht van de eerstvolgende workshops bij u in de buurt 

Bekijk ook

Meer informatie over de BIO, de implementatie van de BIO en het onderwerp informatiebeveiliging vindt u ook op de pagina’s van onze partners.