Toegankelijkheidsverklaring

Deze site richt zich op professioneel geïnteresseerden en betrokkenen bij informatiebeveiliging en privacybescherming binnen de Nederlandse overheid en ketenpartners. Ook voor bezoekers die moeite hebben met lezen, visueel gehandicapt of kleurenblind zijn, dan wel een andere beperking hebben moet de site duidelijk zijn. Daarnaast behoort de website voor alle gangbare apparaten toegankelijk te zijn, die actueel worden ondersteund: Windows (Microsoft), IoS (Apple) en Android (Google). Om dat te bereiken is de website systematisch vergeleken met de digitaal toegankelijkheidseisen door een derde partij. Zie hier de link naar het rapport.

Onze focus van de bevindingen en reparaties lag op de volgende onderwerpen:

  • Waarneembaarheid
  • Bedienbaarheid
  • Begrijpelijkheid
  • Robuustheid
  • Nieuwe Pdf-content