Wettelijke basis van de BIO

13-01-2023

In 2021 is in de Kamerbrief Voortgang informatieveiligheid bij de overheid door Raymond Knops (voormalig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aangegeven dat het streven is om naar een wettelijke basis van de BIO in de Wet digitale overheid (Wdo) te komen.

Het ministerie van BZK heeft in 2022 onderzocht op welke wijze informatieveiligheid een plaats moet krijgen in een volgende tranche van de Wdo. De noodzaak daarvoor is uit het eindrapport Onderzoek wetgevingskader informatieveiligheid duidelijk naar voren gekomen: veel specifieke informatieprocessen van de overheid kennen informatieveiligheidswet- en regelgeving die onderling vergelijkbare algemene informatieveiligheidseisen stellen, die min of meer overeenkomen met de BIO.

Met het verplichten van de BIO wil de huidige staatssecretaris Alexandra van Huffelen informatieveiligheid bij de overheid een wettelijke basis geven. Dat schrijft zij in de Kamerbrief Generiek kader voor vitale digitale processen van de overheid van eind september 2022.