Impact nieuwe ISO 27002 op BIO

15-12-2022
Begin 2023 wordt naar verwachting de nieuwe ISO 27002 geïntroduceerd. Aangezien de BIO is gebaseerd op deze norm, verwachten we dat de BIO aanpassing zal behoeven. VKA heeft in opdracht van het ministerie van BZK een onderzoek uitgevoerd naar de impact van de komende ISO 27002-wijzingen op de huidige BIO en de verdere implementaties daarvan, alsmede de globale consequenties voor de verschillende bestuurslagen binnen de overheid.