Evaluatie Baseline Informatieveiligheid Overheid

23-01-2023
Bij de vaststelling van de BIO is afgesproken dat hij in 2023 wordt geƫvalueerd. De evaluatie is vervroegd naar 2022 door de komst van de nieuwe ISO 27002, zodat in 2023 een vernieuwde BIO 2.0 kan worden opgeleverd, waarin de evaluatie alsook de structuuraanpassing als gevolg van de nieuwe ISO 27002 worden meegenomen. Het evaluatierapport bevat de resultaten van de evaluatie en is richtinggevend voor het feitelijk herschrijven van de BIO.