Voor een veilige digitale overheid

Vanaf 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht om de veiligheid verder te vergroten. De BIO vervangt de baselines informatieveiligheid voor Rijk, Gemeenten, Waterschappen en Provincies. Van BIR, BIG, BIWA en IBI naar BIO. Hiermee ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 en de NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017. Voor een veilige digitale overheid. Helder, actueel en veilig.

Eén gezamenlijke baseline voor alle overheidsorganisaties biedt vele voordelen. Het vergroot de informatieveiligheid en het vertrouwen, zorgt voor eenduidigheid en leidt bovendien tot kostenbesparing. Betere afstemming tussen overheidsorganisaties en partners. De BIO is gebaseerd op de internationale standaarden voor informatiebeveiliging (NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 en NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017) en heeft risicomanagement als uitgangspunt.

Iedere overheidsorganisatie moet de BIO hanteren als basis voor informatiebeveiliging. Deze website biedt organisaties hulp bij het implementeren en hanteren van de BIO. Het biedt toegang tot een keur van hulpmiddelen.