Thema-uitwerkingen

De BIO Thema-uitwerkingen zijn handreikingen bij het invoeren en hanteren van de BIO in overheidsorganisaties. Langs de lijn van samenhangende onderwerpen (thema's als Cloud, Toegangsbeveiliging, Huisvesting, Applicatieontwikkeling etc.) is de BIO uitgewerkt in handreikingen voor concrete inrichting van organisatie en ICT. De thema-uitwerkingen zijn in opbouw in wiki-vorm beschikbaar op de website van NORA online.

Thema-uitwerkingen