Scenario Cyberoefening

Oefenen met cybersecurity binnen de eigen organisatie is van essentieel belang. Daarom publiceert het ministerie van BZK het scenario dat werd gebruikt tijdens de Overheidsbrede Cyberoefening op 1 november 2021. Bekijk het Scenario Cyberoefening

Het document biedt inzicht in de achtergrond, het aanvalspad en de dilemma’s zoals deze tijdens de Overheidsbrede Cyberoefening aan bod kwamen. Om zelf te oefenen met het scenario kunnen organisaties de informatie en dilemma’s vertalen naar de eigen organisatie. Samen met de handreiking cyberoefenen van de Cybersecurity Alliantie kan men hier zelf mee aan de slag.