Operationele producten

Om gemeenten te begeleiden bij de implementatie van de BIO heeft de IBD de set aan BIG-ondersteuningsproducten ( aangepast aan de nieuwe situatie.

Deze operationele kennisproducten, zoals handreikingen en factsheets, zijn gericht op gemeenten maar kunnen hun nut hebben voor andere overheden.

Op de website van IBD zijn deze producten weergegeven per hoofdstuk (hoofdstuk 5 t/m 18) van de BIO.