Producten/diensten

Mapping NIS2 en ISO 27002:2022/BIO2
Mapping NIS2 en ISO 27002:2022/BIO2
meer...
Baseline Informatiebeveiliging Overheid
De BIO beschrijft de invulling van de NEN-ISO/IEC 27001:2017 en NEN-ISO/IEC 27002:2017 voor de overheid en vervangt deze normen niet. De aanvullende verplichte overheidsmaatregelen zijn herkenbaar aan de tekstkleur groen.
meer...
Handreiking BIO2.0-opmaat
Op 12 december 2023 is er een nieuwe versie uitgebracht, waarin BIO-wijzigingsverzoek 63 en 64 zijn verwerkt.
meer...
BIO-wijzigingsverzoeken
Op de pagina BIO-wijzigingsverzoeken vind je het antwoord op de volgende vragen:
meer...
Sturen op informatieveiligheid
Hoe kan een bestuurder of directeur de informatieveiligheid van de organisatie daadwerkelijk tot 'chefsache' maken? 
meer...
Factsheet IB&P-hulp
Met IB&P-hulp bieden we een dienst waarbij mensen met elkaar in contact worden gebracht voor onderlinge hulp op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming.
meer...
Practices bij de BIO
Bij het hanteren van de BIO kunnen praktische handreikingen hulp bieden. Wil je snel handreikingen vinden bij BIO-hoofdstukken, -paragrafen of -controls?
meer...
De BIO in Excel
Wil je een spreadsheet met alleen de controls en overheidsmaatregelen uit de huidige BIO-versie (1.0.4zv)?
meer...
Ransomware
Hier vind je twee interessante producten over ransomware: Schematisch overzicht van een ransomware-aanval en mogelijke beschermingsmaatregelen. Dit is een product van de IBD. Acceptatieformulier voor cyberverzekeringen. Dit formulier is intellectueel eigendom van AIG maar mag worden gedeeld via de BIO-site. Een handzame questionnaire die signalerend kan werken als je hem invult voor de eigen organisatie.
meer...
Bestuurlijke leaflet
Speciaal voor bestuurders is de leaflet 'Informatiebeveiliging: onderwerp voor de bestuurstafel' ontwikkeld.
meer...
Handreikingen thematisch
De BIO Thema-uitwerkingen zijn handreikingen bij het invoeren en hanteren van de BIO in overheidsorganisaties. Langs de lijn van samenhangende onderwerpen (thema's als Cloud, Toegangsbeveiliging, Huisvesting, Applicatieontwikkeling etc.) is de BIO uitgewerkt in handreikingen voor concrete inrichting van organisatie en ICT
meer...
Operationele producten
Om gemeenten te begeleiden bij de implementatie van de BIO heeft de IBD de set aan BIG-ondersteuningsproducten aangepast aan de nieuwe situatie.
meer...
Veelgestelde vragen BIO
Veelgestelde vragen over de BIO met de antwoorden daarop zijn gebundeld in de Veelgestelde vragen BIO.
meer...
Bekijk ook
Meer informatie over (de implementatie van) de BIO en het onderwerp informatiebeveiliging vind je ook op de pagina’s van onze partners.
meer...
Uw digitale veiligheid
Brochure met veel tips voor het vergroten van de digitale veiligheid.
meer...
Mediabijdragen BIO
Links naar webinars en podcasts met betrekking tot de BIO op de CIP-website.
meer...
Mediabijdragen Aanbesteden en inkopen
Link naar webinars met betrekking tot veilig inkopen op de CIP-website.
meer...
Veilig aanbesteden en inkopen: ICO-producten
Door scherpe cybersecurity criteria op te nemen bij aanbestedingen wil de overheid  de vraag naar digitaal veilige ICT-producten en diensten stimuleren, haar eigen veiligheid verhogen
meer...
Workshop gebruik ICO-Wizard
Wil je de ICO-Wizard gaan gebruiken in het aanbestedingsproces of in een minicompetitie?
meer...
Handreiking cyber-securitymaatregelen
Deze handreiking van het National Cyber Security Center (NCSC) biedt een overzicht van 8 stappen naar een (informatie-)veilige organisatie
meer...
Scenario Cyberoefening
Oefenen met cybersecurity binnen de eigen organisatie is van essentieel belang. Daarom publiceert het ministerie van BZK het scenario dat werd gebruikt tijdens de Overheidsbrede Cyberoefening op 1 november 2021.
meer...
Verdedigbaar netwerk
Deze cybersecurityaanpak van het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) helpt ICT-beveiligers om IT-infrastructuur te verbeteren tegen cyberaanvallen.
meer...
Cyberaanvallen door statelijke actoren
De cyberdreiging tegen Nederland is de laatste jaren sterk toegenomen. Deze publicatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) geeft inzicht in de dreigingen van cyberaanvallen
meer...
Handreiking de Bestuurder aan Zet
Sturen op informatieveiligheid; handvatten voor bestuurders en CISO’s. Met 7 drivers (KPI’s) die aansluiten op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
meer...
Applicatieontwikkeling
Deze BIO Thema-uitwerking brengt de voor applicatieontwikkeling relevante controls uit de BIO overzichtelijk bij elkaar.
meer...
BIO Self-Assessment
BIO-SA is een krachtig doe-het-zelf instrument om te meten hoe volwassen de organisatie omgaat met informatiebeveiliging.
meer...
Handreiking beveiligingsbeleid clouddiensten
Good practice gebaseerd op het beleid van een grote uitvoerder bij het gebruik van Clouddiensten.
meer...
BIR 2017 Quickscan Information Security
QIS is een handreiking bij de toets voor het bepalen van het basis beveiligingsniveau (BBN-toets zoals beschreven in de BIR2017) en eventuele aanvullende vereisten die noodzakelijk zijn om een informatiesysteem te beschermen gegeven het belang dat de eigenaar daar aan toekent.
meer...
Brochure Informatiebeveiliging en Privacy
Gids voor leveranciers met informatie over: wat wij van u verwachten als leverancier en de aanpak voor informatiebeveiliging en privacy van EZK.
meer...
CIP-casts Aanbesteden en inkopen
Link naar webinars met betrekking tot veilig inkopen op de CIP-website.
meer...
Thema-uitwerkingen
De BIO Thema-uitwerkingen zijn handreikingen bij het invoeren en hanteren van de BIO in overheidsorganisaties.
meer...
Rapport BIO-evaluatie
​​​De BIO is in 2022 vervroegd geëvalueerd, met de uitkomst beschreven in het rapport Evaluatie Baseline Informatiebeveiliging Overheid.​​
meer...