Producten/diensten

Op deze pagina vind je handige producten en informatie over de BIO en de implementatie. Je kunt met vragen terecht op de contactpagina.

Op de community-site van CIP kun je ook het BIO-Forum raadplegen. Hiervoor is wel een lidmaatschap van cip.pleio.nl nodig.  

Factsheet IB&P-hulp
Met IB&P-hulp bieden we een dienst waarbij mensen met elkaar in contact worden gebracht voor onderlinge hulp op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming.
meer...
Ransomware
Hier vind je twee interessante producten over ransomware: Schematisch overzicht van een ransomware-aanval en mogelijke beschermingsmaatregelen. Dit is een product van de IBD. Acceptatieformulier voor cyberverzekeringen. Dit formulier is intellectueel eigendom van AIG maar mag worden gedeeld via de BIO-site. Een handzame questionnaire die signalerend kan werken als je hem invult voor de eigen organisatie.
meer...
Operationele producten
Om gemeenten te begeleiden bij de implementatie van de BIO heeft de IBD de set aan BIG-ondersteuningsproducten aangepast aan de nieuwe situatie.
meer...
Bekijk ook
Meer informatie over (de implementatie van) de BIO en het onderwerp informatiebeveiliging vind je ook op de pagina’s van onze partners.
meer...
Handreiking cyber-securitymaatregelen
Deze handreiking van het National Cyber Security Center (NCSC) biedt een overzicht van 8 stappen naar een (informatie-)veilige organisatie
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
Whitepaper Red Teaming
Red teaming is een oefenmethode waarmee je kwetsbaarheden in de informatieveiligheid in kaart brengt. De handreiking geeft antwoord op vragen als: 'Wat is een red team oefening, wanneer kan ik het toepassen, waar moet ik op letten bij het uitzetten van een red team oefening en welke opbrengst wil en kan ik verwachten?'
meer...
1