Producten/diensten

Op deze pagina vind je handige producten en informatie over de BIO en de implementatie. Je kunt met vragen terecht op de contactpagina.

Op de community-site van CIP kun je ook het BIO-Forum raadplegen. Hiervoor is wel een lidmaatschap van cip.pleio.nl nodig.  

BIO en Thema-uitwerkingen
Baseline Informatiebeveiliging Overheid
De BIO beschrijft de invulling van de NEN-ISO/IEC 27001:2017 en NEN-ISO/IEC 27002:2017 voor de overheid en vervangt deze normen niet. De aanvullende verplichte overheidsmaatregelen zijn herkenbaar aan de tekstkleur groen.
meer...
Handreiking BIO2.0-opmaat
In het kern-IBO is besloten dat controls en overheidsmaatregelen uit de BIO gelijkgetrokken moeten worden en dus ingedeeld worden naar de ISO/IEC 27002:2022.
meer...
BIO-wijzigingsverzoeken
Op de pagina BIO-wijzigingsverzoeken vind je het antwoord op de volgende vragen:
meer...
Sturen op informatieveiligheid
Hoe kan een bestuurder of directeur de informatieveiligheid van de organisatie daadwerkelijk tot 'chefsache' maken? 
meer...
Factsheet IB&P-hulp
Met IB&P-hulp bieden we een dienst waarbij mensen met elkaar in contact worden gebracht voor onderlinge hulp op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming.
meer...
Practices bij de BIO
Bij het hanteren van de BIO kunnen praktische handreikingen hulp bieden. Wil je snel handreikingen vinden bij BIO-hoofdstukken, -paragrafen of -controls?
meer...
De BIO in Excel
Wil je een spreadsheet met alleen de controls en overheidsmaatregelen uit de huidige BIO-versie (1.0.4zv)?
meer...
Ransomware
Hier vind je twee interessante producten over ransomware: Schematisch overzicht van een ransomware-aanval en mogelijke beschermingsmaatregelen. Dit is een product van de IBD. Acceptatieformulier voor cyberverzekeringen. Dit formulier is intellectueel eigendom van AIG maar mag worden gedeeld via de BIO-site. Een handzame questionnaire die signalerend kan werken als je hem invult voor de eigen organisatie.
meer...
Bestuurlijke leaflet
Speciaal voor bestuurders is de leaflet 'Informatiebeveiliging: onderwerp voor de bestuurstafel' ontwikkeld.
meer...
Handreikingen thematisch
De BIO Thema-uitwerkingen zijn handreikingen bij het invoeren en hanteren van de BIO in overheidsorganisaties. Langs de lijn van samenhangende onderwerpen (thema's als Cloud, Toegangsbeveiliging, Huisvesting, Applicatieontwikkeling etc.) is de BIO uitgewerkt in handreikingen voor concrete inrichting van organisatie en ICT
meer...
Operationele producten
Om gemeenten te begeleiden bij de implementatie van de BIO heeft de IBD de set aan BIG-ondersteuningsproducten aangepast aan de nieuwe situatie.
meer...
Veelgestelde vragen BIO
Veelgestelde vragen over de BIO met de antwoorden daarop zijn gebundeld in de Veelgestelde vragen BIO.
meer...
Bekijk ook
Meer informatie over (de implementatie van) de BIO en het onderwerp informatiebeveiliging vind je ook op de pagina’s van onze partners.
meer...
Uw digitale veiligheid
Brochure met veel tips voor het vergroten van de digitale veiligheid.
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
Mediabijdragen BIO
Links naar webinars en podcasts met betrekking tot de BIO op de CIP-website.
meer...
1
2